Hướng dẫn code Get link phim từ server Google Plus | Diễn đàn thủ thuật | Thủ thuật tin học |Forum chia sẻ và trao đổi thủ thuật

Hướng dẫn code Get link phim từ server Google Plus

Thảo luận trong 'Thảo luận và chia sẻ lập trình' bắt đầu bởi diendanthuthuat, 17 Tháng tư 2015.

Lượt xem: 908

 1. Đăng ngày 17 Tháng tư 2015 #1

  diendanthuthuat

  Administrator

  Số bài viết: 1,354
  Đã được thích: 4
  Điểm thành tích: 60
  Giới tính: Nam
  Hướng dẫn viết code Get link server Google Plus - Chia sẻ code Get link phim server Google Plus
  Thực ra cũng chả có gì khó cả, các bạn view source ra rồi tách lấy link play là xong thôi.
  Hàm cURL để làm việc này:
  HTML:
  function curl($url)
  {
    $ch = @curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    $head[] = "Connection: keep-alive";
    $head[] = "Keep-Alive: 300";
    $head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
    $head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Expect:'));
    $page = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    return $page;
  }
  Tiếp đến các bạn gọi hàm và truyền dữ liệu vào hàm để xử lý:
  HTML:
  $get = curl($_POST['link']);
  echo $get;
  Sau khi chạy các bạn view source để tìm đến dữ liệu cần lấy.

  Các bạn chú ý đoạn sau:
  HTML:
  ,[18,640,360,"https://lh3.googleusercontent.com/wP2OYkdVfrCZJxWS22zj_1-HNlZo-mbsH1yHf8igNJc\u003dm18"]
  ,[22,1280,720,"https://lh3.googleusercontent.com/wP2OYkdVfrCZJxWS22zj_1-HNlZo-mbsH1yHf8igNJc\u003dm22"]
  Đây chính là dữ liệu cần tách.

  Cuối cùng là đoạn code Get link đầy đủ:
  HTML:
  $get = curl($_POST['link']);
    $data = explode(',[18,640,360,"', $get);
    $data = explode('"]', $data[1]);
    $v360p = str_replace('\u003d', '=', $data[0]);
    $v720p = str_replace(array(',[22,1280,720,"', '\u003d'), array('', '='), $data[1]);
    $v1080p = str_replace(array(',[37,1920,1080,"', '\u003d'), array('', '='), $data[2]);
    if($v1080p != '' and (strpos($v1080p, '=m') !== false)){
      echo '1080p: '.$v1080p.'<br>720p: '.$v720p.'<br>360p: '.$v360p;
    } elseif($v720p != '' and (strpos($v720p, '=m') !== false)) {
      echo '720p: '.$v720p.'<br>360p: '.$v360p;
    } else {
      echo '360p: '.$v360p;
    }
  Đến đây, các bạn đã lấy được link để play trên HTML5 rồi.
  Video hướng dẫn :

  Nguồn : baosora.com/huong-dan-viet-code-get-link-server-google-plus.html

 2. Đăng ngày 18 Tháng tám 2015 #2

  lien khuong

  New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Giới tính: Nam
  Chào bạn!
  Bạn có thể hướng dẩn cách add code này vô trình phát video-js (http://www.videojs.com/) để khi đưa link google photo thì play trực tiếp trong video-js không?

  Thank

Chia sẻ trang này