Code quảng cáo cố định góc bên phải cho website,blog | Diễn đàn thủ thuật | Thủ thuật tin học |Forum chia sẻ và trao đổi thủ thuật

Code quảng cáo cố định góc bên phải cho website,blog

Thảo luận trong 'Thảo luận và chia sẻ lập trình' bắt đầu bởi hieubiet9x, 29 Tháng một 2015.

Lượt xem: 350

 1. Đăng ngày 29 Tháng một 2015 #1

  hieubiet9x

  Guest

  Số bài viết: 87
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 8
  Code này sẽ giúp bạn đặt quảng cáo ở góc dưới trang web mình hiện nay cách đặt quảng cáo này rất hiệu quả.Hướng dẫn thêm Code Script chèn quảng cáo cho website,blog.
  Code:
  HTML:
  <!-- Start Advertising -->
  <script type="text/javascript">
      //Alert MsgAd
      clicksor_enable_MsgAlert = true;
      //default pop-under house ad url
      clicksor_enable_pop = true; clicksor_frequencyCap = 0.1;
      durl = '';
      //default banner house ad url
      clicksor_default_url = '';
      clicksor_banner_border = '#000f30'; clicksor_banner_ad_bg = '#FFFFFF';
      clicksor_banner_link_color = '#0c15ff'; clicksor_banner_text_color = '#da0041';
      clicksor_banner_image_banner = true; clicksor_banner_text_banner = true;
      clicksor_layer_border_color = '';
      clicksor_layer_ad_bg = ''; clicksor_layer_ad_link_color = '';
      clicksor_layer_ad_text_color = ''; clicksor_text_link_bg = '';
      clicksor_text_link_color = '#0c59ff'; clicksor_enable_text_link = true;
      clicksor_enable_VideoAd = true;
  </script>
  <style type="text/css">
      *html div#divPop {position: absolute; overflow:hidden;top:expression(eval(document.compatMode&&document.compatMode=='CSS1Compat')?documentElement.scrollTop +(documentElement.clientHeight-this.clientHeight):document.body.scrollTop+(document.body.clientHeight-this.clientHeight));}
      #divPop{font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; background-color:#9b010b;color:#666; position:fixed; _position: absolute; right:0; bottom:0; width:330px; height:295px; -moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px;border-radius:8px;border:2px solid #cccccc;}
      #divTop{color:#f9fa06;display:block; height:20px; line-height:20px; font-size:13px; width:330px;margin:3px;font-weight:bold;}
      #divTop a{color:#eba720;text-decoration:none;}
      #title{float:right; padding:0; margin:0; list-style:none; overflow:hidden; height:15px;}
      #title li{display:inline;}
      #title li a{background-image:url(https://lh3.googleusercontent.com/-6vg9yP-Md8g/Ut-LXmJ8cPI/AAAAAAAABm4/s3R3wDLXW7M/w90-h30-no/button.gif); background-repeat:no-repeat; width:30px; height:0; padding-top:15px;padding-right:1px; overflow:hidden; float:left;}
      #title li a.close{background-position: 0 0;}
      #title li a.close:hover{background-position: 0 -15px;}
      #title li a.min{background-position: -30px 0;}
      #title li a.min:hover{background-position: -30px -15px;}
      #title li a.max{background-position: -60px 0;}
      #title li a.max:hover{background-position: -60px -15px;}
      #adv{display:block; margin:0; padding:0; height:250px; line-height:1.6em; overflow:hidden;}
    </style>
    <div style="height: 295px;" id="divPop">
   <div id="divTop">
     <ul id="title">
       <li id="buttonhide"><a class="min" href="javascript:clickhide();" title="?n c?a s? này">?n c?a s? này</a></li>
          <li id="buttonshow" style="display: none;"><a class="max" href="javascript:clickshow();" title="M? c?a s? này">M? c?a s? này</a></li>
       <li id="buttonclose"><a class="close" href="javascript:clickclose();" title="T?t c?a s? này">T?t c?a s? này</a></li>
        </ul>
        HOTLINE
      </div>
      <div id="adv" style="padding:3px;">
       <!-- Chèn link ảnh quảng cáo tại đây -->
   
      </div>
    </div>
    <script type="text/javascript">
      divPop = document.getElementById('divPop');
      var advIntervalId = 0;
      var advmaxHeight = 290;
      var advminHeight = 20;
      var advcurHeight = 0;
    
      function buttonshow( ){
       advcurHeight += 2;
       if (advcurHeight > advmaxHeight){
     clearInterval ( advIntervalId );
       }
       divPop.style.height = advcurHeight+'px';
      }
      function buttonhide( ){
       advcurHeight -= 3;
       if (advcurHeight < advminHeight){
     clearInterval ( advIntervalId );
       }
       divPop.style.height = advcurHeight+'px';
      }
      advIntervalId = setInterval ('buttonshow()', 5 );
      function clickhide(){
     document.getElementById('buttonhide').style.display='none';
     document.getElementById('buttonshow').style.display='inline';
     advIntervalId = setInterval ( 'buttonhide()', 5 );
      }
      function clickshow(){
     document.getElementById('buttonhide').style.display='inline';
     document.getElementById('buttonshow').style.display='none';
     advIntervalId = setInterval ( 'buttonshow()', 5 );
      }
      function clickclose(){
     document.body.style.marginBottom = '0px';
     divPop.style.display = 'none';
      }
    </script>
  <!-- End Advertising -->
   
   
  

Chia sẻ trang này