Chi tiết các nhiệm vụ kiếm gem trong Clash of Clans

Thảo luận trong 'Clash Of Clans' bắt đầu bởi diendanthuthuat, 29 Tháng tám 2015.

 1. diendanthuthuat
  Administrator

  Chi tiết các nhiệm vụ kiếm gem trong Clash of Clans
  Tên nhiệm vụ mình giữ nguyên không dịch cho mọi người để xem.
  [IMG] là gem.
  [IMG] là điểm kinh nghiệm.

  Bigger Coffers
  [IMG] Nâng cấp Gold Storage đến level 2: 10 [IMG] / 2 [IMG]
  [IMG] Nâng cấp Gold Storage đến level 5: 100 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Nâng cấp Gold Storage đến level 10: 1,000 [IMG] / 10 [IMG]

  Get those Goblins!
  [IMG] Chiến thắng được 10 stars trong Campaign Map: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Chiến thắng được 50 stars trong Campaign Map: 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Chiến thắng được 150 stars trong Campaign Map: 1,000 [IMG] / 20 [IMG]

  Bigger & Better
  [IMG] Nâng cấp Town Hall đến level 3: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Nâng cấp Town Hall đến level 5: 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Nâng cấp Town Hall đến level 8: 1,000 [IMG] / 20 [IMG]

  Nice and Tidy
  [IMG] Gở bỏ 5 obstacles (trees, rocks, bushes): 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Gở bỏ 50 obstacles (trees, rocks, bushes): 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Gở bỏ 500 obstacles (trees, rocks, bushes): 1,000 [IMG] / 20 [IMG]

  Release the Beasts
  [IMG] Có được lính Archer trong nhà Barracks: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Có được lính Wall Breaker trong nhà Barracks: 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Có được lính Dragon trong nhà Barracks: 1,000 [IMG] / 20 [IMG]

  Gold Grab
  [IMG] Cướp được 20,000 Gold: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Cướp được 1,000,000 Gold: 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Cướp được 100,000,000 Gold: 1,000 [IMG] / 20 [IMG]

  Elixir Escapade
  [IMG] Cướp được 20,000 Elixir: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Cướp được 1,000,000 Elixir: 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Cướp được 100,000,000 Elixir: 1,000 [IMG] / 20 [IMG]

  Sweet Victory!
  [IMG] Đạt được tổng cộng 75 cúp: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Đạt được tổng cộng 750 cúp: 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Đạt được tổng cộng 1,250 cúp: 1,000 [IMG] / 450 [IMG]

  Empire Builder
  [IMG] Xây dựng Clan Castle: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Nâng cấp Clan Castle đến level 2: 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Nâng cấp Clan Castle đến level 4: 1,000 [IMG] / 20 [IMG]

  Wall Buster
  [IMG] Phá huỷ 10 Walls khi đánh cướp: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Phá huỷ 100 Walls khi đánh cướp: 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Phá huỷ 2,000 Walls khi đánh cướp: 1,000 [IMG] / 20 [IMG]

  Humiliator
  [IMG] Phá huỷ 10 Town Halls khi đánh cướp: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Phá huỷ 100 Town Halls khi đánh cướp: 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Phá huỷ 2,000 Town Halls khi đánh cướp: 1,000 [IMG] / 50 [IMG]

  Union Buster
  [IMG] Phá huỷ 25 Builder’s Huts khi đánh cướp: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Phá huỷ 250 Builder’s Huts khi đánh cướp: 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Phá huỷ 2,500 Builder’s Huts khi đánh cướp: 1,000 [IMG] / 30 [IMG]

  Conqueror
  [IMG] Chiến thắng 25 Trận đánh: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Chiến thắng 250 Trận đánh: 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Chiến thắng 5,000 Trận đánh: 1,000 [IMG] / 20 [IMG]

  Unbreakable
  [IMG]Bảo vệ nhà thành công 10 lần đánh: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG]Bảo vệ nhà thành công 250 lần đánh: 100 [IMG] / 50 [IMG]
  [IMG]Bảo vệ nhà thành công 5,000 lần đánh: 1,000 [IMG] / 100 [IMG]

  Friend in Need
  [IMG] Tặng 100 lính cho đồng đội trong clan: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Tặng 5,000 lính cho đồng đội trong clan: 100 [IMG] / 25 [IMG]
  [IMG] Tặng 25,000 lính cho đồng đội trong clan: 1,000 [IMG] / 250 [IMG]

  Mortar Mauler
  [IMG] Phá huỷ 25 Mortars khi đánh cướp: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Phá huỷ 500 Mortars khi đánh cướp: 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Phá huỷ 5,000 Mortars khi đánh cướp: 1,000 [IMG] / 20 [IMG]

  Heroic Heist
  [IMG] Cướp được 20,000 Dark Elixir: 10 [IMG] / 5 [IMG]
  [IMG] Cướp được 250,000 Dark Elixir: 100 [IMG] / 10 [IMG]
  [IMG] Cướp được 1,000,000 Dark Elixir: 1,000 [IMG] / 20 [IMG]

  League All-Star
  [IMG] Đạt đến cấp độ Crystal League: 100 [IMG] / 250 [IMG]
  [IMG] Đạt đến cấp độ Master League: 500 [IMG] / 1,000 [IMG]
  [IMG] Đạt đến cấp độ Champion!: 2,000 [IMG] / 2,000 [IMG]

  X-Bow Exterminator
  [IMG] Phá huỷ 1 X-Bow khi đánh cướp: 50 [IMG] / 50 [IMG]
  [IMG] Phá huỷ 250 X-Bows khi đánh cướp: 100 [IMG] / 100 [IMG]
  [IMG] Phá huỷ 2,500 X-Bows khi đánh cướp: 1,000 [IMG] / 200 [IMG]

  Firefighter
  [IMG] Phá huỷ 10 Inferno Towers khi đánh cướp: 50 [IMG] / 100 [IMG]
  [IMG] Phá huỷ 250 Inferno Towers khi đánh cướp: 500 [IMG] / 200 [IMG]
  [IMG] Phá huỷ 5,000 Inferno Towers khi đánh cướp: 5,000 [IMG] / 1,000 [IMG]

  War Hero
  [IMG] Giành được 10 stars cho clan khi đánh War: 50 [IMG] / 50 [IMG]
  [IMG] Giành được 150 stars cho clan khi đánh War: 500 [IMG] / 200 [IMG]
  [IMG] Giành được 1,000 stars cho clan khi đánh War: 1,000 [IMG] / 1,000 [IMG]

  Spoils of War
  [IMG] Tích luỹ được 800,000 Gold khi Clan War chiến thắng: 100 [IMG] / 25 [IMG]
  [IMG] Tích luỹ được 15,000,000 Gold khi Clan War chiến thắng: 500 [IMG] / 100 [IMG]
  [IMG] Tích luỹ được 100,000,000 Gold khi Clan War chiến thắng: 5,000 [IMG] / 1,000 [IMG]

  Khi có cập nhật nhiệm vụ mới mình sẽ cập nhật lên đây cho các bạn biết

  Hoàn thành các thành tích bạn có tổng cộng 8.687 Gems và 35.320 kinh nghiệm. Hoàn thành toàn bộ thành tích giải All-Star có tổng cộng 3.250 Gems

Chia sẻ trang này