Kết hợp Chiến lược SEO với Social Media Marketing

Trong thế giới online marketing, có hai điều chính yếu mà mỗi chủ sở hữu website rất muốn đạt được. Thứ nhất là tăng được thứ hạng trên bộ máy tìm kiếm thông qua việc làm SEO. Việc thứ hai là tăng độ nhận biết trên social media và được khách hàng cũng như khách hàng tiềm năng nói về họ.

chien luoc seo ket hop social media marketting

Tuy nhiên trong thực tế, cả hai điều này nên được kết hợp với nhau thay vì tách ra bởi trong thực tế, social media có thể giúp tăng được sự xuất hiện của website trên bộ máy tìm kiếm. Trong bài viết này chúng ta định nghĩa thực sự SEO là gì, social media marketing là gì và xem chúng có thể làm việc cùng nhau để tạo ra một chiến lược hợp nhất như thế nào.

SEO với Social Media

SEO là gì?
Đối với những ai chưa biết về SEO thì xin nhắc lại, SEO là thuật ngữ viết tắt cho Search Engine Optimisation – tối ưu hóa website với bộ máy tìm kiếm. Đây là hoạt động thay đổi hình thức thể hiện website, cách hoạt động và số lần đọc để được index và xếp hạng bởi các bộ máy tìm kiếm. Về cơ bản, những bộ máy tìm kiếm lớn như Google và Bing gửi đi những đoạn chương trình (còn gọi là con bọ, con nhện tìm kiếm) đọc những thẻ và văn bản trong website để xác định chính xác website đó như thế nào.
Các bộ máy tìm kiếm sau đó sử dụng những thông tin này để cung cấp cho những người tìm kiếm những kết quả tương ứng. Tối ưu hóa website với công cụ tìm kiếm là quá trình trong đó bạn đưa nội dung lên website để giúp làm tăng khả năng hiển thị cho website. Những từ sẽ thường được dùng trong ngành và chủ website được gọi là từ khóa.
Social Media Marketing là gì?

Social Media Marketing